Devolucions i reemborsament

Devolucions i reemborsament

1.- Dret Desistiment.

1.1.- El CLIENT disposarà d’un termini de catorze dies hàbils des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit sense necessitat d’invocar causa i sense cap penalització. Per motius d’higiene s’exceptua el dret de resolució assenyalat en el cas de compra de productes que es comprenguin com roba interior així com béns consumibles.

1.2.- En cas de desistiment, el CLIENT

ha de comunicar el seu desig de resoldre el contracte mitjançant un escrit que haurà d’enviar per fax a l’nombre 00 34 935 937 344 (des de l’estranger) o 935.937.344 (des d’Espanya) especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa i adjuntant còpia de la factura.

1.3.- El CLIENT podrà retornar qualsevol producte, excepte els indicats, sempre que no hagin estat usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

1.4.- Si el producte lliurat a l’CLIENT fos diferent de l’sol·licitat, li serà substituït pel correcte sense cap cost per a ell, de la mateixa manera que si el producte lliurat estigués trencat, danyat o en condicions deficients. En aquest últim cas, el CLIENT ha d’indicar per escrit a l’albarà i enviar en un termini màxim de 48 hores un e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa i adjuntant còpia de la factura, ja que CIRO SPORT ha d’informar l’empresa de transport i reclamar els danys en cas de hagin estat produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.

2.- Reemborsament de diners.

2.1.- Un cop retornat el producte, quan aquest arribi a CIRO SPORT, s’examinarà que compleix les condicions de devolució dalt detallades. Si tot és correcte, CIRO SPORT procedirà a l’abonament de l’import de la compra en un termini màxim de 14 dies, exceptuant el cost de la recollida del producte que serà igual a el valor dels ports satisfets per a l’enviament, mitjançant transferència bancària al compte que el CLIENT designi.

2.2.- Per a qualsevol aspecte relacionat amb la devolució de productes adquirits a través de l’LLOC, el CLIENT podrà contactar amb el Servei d’Atenció a l’CLIENT per correu electrònic e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795.021 (des de l’estranger) i 935 795.021 (des d’Espanya), on se li donaran les instruccions oportunes.

2.3.- CIRO SPORT es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora de l’termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.

3.- Canvi de Talla.

Si voleu canviar un article perquè no s’ajusta a la seva talla, ha de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa, adjuntant còpia de la factura i indicant la talla que ha comprat i la que vol que li enviem. Per motius d’higiene no es podran tornar ni canviar productes que es comprenguin com roba interior així com béns consumibles.

Després de recollir la peça al seu domicili, i una vegada que aquesta arribi a CIRO SPORT, farem comprovar que estan en perfecte estat, i gestionarem el va enviar de la nova peça. Tot aquest procés té un temps variable en funció de l’domicili de compra del producte.

Si té dubtes sobre un canvi en concret pot posar-se en contacte amb el centre d’Atenció a l’Client al correu atencionalcliente@inverseteams.com, o en els telèfons 00 34 935 795 021 (des de l’estranger) i 935.795.021 (des d’Espanya) .

 

Carret de compra0
No hi ha productes en el carret!
Continuar amb la compra