Devolucions i reemborsament

Devolucions i reemborsament

1.- Dret Desistiment.

1.1.- El CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que EL CLIENT o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns. Per motius d’higiene se n’exceptua el dret de resolució assenyalat en el cas de compra de productes que es comprenguin com a roba interior així com béns consumibles.

1.2.- Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar a

CIRO SPORT, SL
Pol. Ind. Can Magarola C/ Congost, 16
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
00 34 935 795 021 (des de l’estranger) 935 795 021 (des d’Espanya)
atencionalcliente@inverseteams.com

la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.
Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

1.3.- El CLIENT podrà retornar qualsevol producte, excepte els indicats, sempre que no hagin estat usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

1.4.- Si el producte lliurat a l’CLIENT fos diferent de l’sol·licitat, li serà substituït pel correcte sense cap cost per a ell, de la mateixa manera que si el producte lliurat estigués trencat, danyat o en condicions deficients. En aquest últim cas, el CLIENT ha d’indicar per escrit a l’albarà i enviar en un termini màxim de 48 hores un e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa i adjuntant còpia de la factura, ja que CIRO SPORT ha d’informar l’empresa de transport i reclamar els danys en cas de hagin estat produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.

2.- Reemborsament de diners.

2.1.- En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.
Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns a

CIRO SPORT, SL
Pol. Ind. Can Magarola C/ Congost, 16
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. [Haureu d’assumir el cost directe de devolució dels béns].
Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

2.2.- Per a qualsevol aspecte relacionat amb la devolució de productes adquirits a través de l’LLOC, el CLIENT podrà contactar amb el Servei d’Atenció a l’CLIENT per correu electrònic e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795.021 (des de l’estranger) i 935 795.021 (des d’Espanya), on se li donaran les instruccions oportunes.

2.3.- CIRO SPORT es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora de l’termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.

3.- Canvi de Talla.

Si voleu canviar un article perquè no s’ajusta a la seva talla, ha de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa, adjuntant còpia de la factura i indicant la talla que ha comprat i la que vol que li enviem. Per motius d’higiene no es podran tornar ni canviar productes que es comprenguin com roba interior així com béns consumibles.

Després de recollir la peça al seu domicili, i una vegada que aquesta arribi a CIRO SPORT, farem comprovar que estan en perfecte estat, i gestionarem el va enviar de la nova peça. Tot aquest procés té un temps variable en funció de l’domicili de compra del producte.

Si té dubtes sobre un canvi en concret pot posar-se en contacte amb el centre d’Atenció a l’Client al correu atencionalcliente@inverseteams.com, o en els telèfons 00 34 935 795 021 (des de l’estranger) i 935.795.021 (des d’Espanya) .

 

Carret de compra0
No hi ha productes en el carret!
Continuar amb la compra