AVÍS LEGAL

1.- Dades identificatives.


Aquesta pàgina web és titularitat de CIRO SPORT, SL (en endavant, CIRO SPORT), entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 21610, Foli 123, Full B-25.183, Inscripció 1a, amb domicili social a la carrer Congost nº 16, 08100 Mollet
de Vallès (Barcelona) i amb CIF B-59.940.973. Pot contactar amb l’entitat per qualsevol dels següents mitjans:


Telèfon Atenció a l’Client:


Des de l’estranger: 00 34 935 795 021


Des d’Espanya: 935.795.021


Fax:


Des de l’estranger: 00 34 935 937 344


Des d’Espanya: 935.937.344


Correu electrònic:


atencionalcliente@inverseteams.com

2.- Condicions d’utilització d’aquesta pàgina web.

2.1 Introducció.


2.1.1.- L’accés a aquest lloc web, així com la utilització de les funcionalitats (en endavant, Serveis) i continguts (d’ara endavant, Continguts) que en ella s’ofereixen atribueix a qui ho faci la condició d’USUARI i implica l’acceptació de totes les
condicions incloses en aquest Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o manifesta algun tipus de reserva, s’ha d’abstenir d’accedir a el lloc web o utilitzar els seus Serveis i Continguts.2.1.2.- L’accés i / o la utilització de certs continguts o serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar el present avís legal. Si existís contradicció entre les condicions
o regles d’ús especials i l’Avís legal, tindran aplicació preferent les d’ús especial, de manera que també han de ser llegides i acceptades per EL USUARI.


2.1.3.- El present Avís Legal i la resta de condicions existents en el Lloc Web poden ser modificades o substituïdes en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en què siguin publicades
al lloc web o per qualsevol altre mitjà que permeti a l’usuari conèixer-les.

2.2 Serveis oferts a l’usuari.


2.2.1.- En aquest lloc web, l’usuari podrà tenir accés, entre altres, als següents continguts i serveis:

  • Compra online de roba tècnica CIRO SPORT
  • Informació i notícies sobre temes esportius, publicacions o qualssevol altres aspectes relacionats amb la temàtica principal del Lloc Web
  • Continguts elaborats per professionals especialitzats
  • Directori d’adreces recomanades (links)
  • Fòrums d’Opinió sobre productes
  • Resolució de consultes tècniques sobre materials de confecció de productes tècnics
  • Adquisició de productes oferts als seus clients per CIRO SPORT o altres societats del seu Grup empresarial
  • Accés a jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos oferts per CIRO SPORT i altres empreses validades per CIRO SPORT


2.2.2.- CIRO SPORT es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut o els Serveis del Lloc Web, els seus vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.

2.3 Condicions generals d’ús.


2.3.1.- La informació continguda en el Lloc Web i els productes i serveis oferts a través d’ell estan destinats, principalment, a persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb residència a Espanya i / o la Unió Europea i / o que accedeixin
des d’Espanya i / o la Unió Europea, de manera que CIRO SPORT declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar-se de l’accés efectuat des jurisdiccions on la distribució o ús d’aquests elements poguessin ser contraris a la
normativa existent en aquest país.


2.3.2.- Els continguts i serveis oferts a través d’aquest Lloc Web estan destinats al seu ús per persones majors d’edat. Queda prohibit la compra de productes a menors d’edat sense consentiment dels seus responsables legals. De les compres efectuades
per menors falsejant dades respondran els seus responsables legals segons la legislació espanyola i europea.


2.3.3.- L’accés a la Web implica l’acceptació per l’usuari de les condicions de tractament de les seves dades de caràcter personal que es descriuen en la Política de Privadesa.


En tot cas, l’USUARI podrà desistir d’accedir als Continguts o donar-se de baixa en els Serveis.


2.3.4 CIRO SPORT obté els Continguts inclosos en el Lloc Web de fonts considerades com fiables. No obstant això, no es pot garantir que en tot moment sigui exacta, completa i actualitzada. Per això, CIRO SPORT declina expressament qualsevol responsabilitat
per error o omissió en la informació continguda en aquest lloc web.


2.3.5.- Malgrat que CIRO SPORT fa tots els esforços que són raonables perquè els continguts i serveis oferts a través d’aquest lloc web es troben disponibles permanentment, l’Usuari ha de tenir en compte que poden existir interrupcions o limitacions d’accés
o ús derivades de fets accidentals i imprevistos o de la realització d’accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues.


2.3.6.- El cost de línia telefònica que generi per l’USUARI la utilització del Lloc Web i qualssevol altres despeses diferents de mer accés a aquest i la seva posada a disposició dels USUARIS, correran exclusivament per compte d’aquests.


2.3.7 L’accés a determinats continguts o l’ús de certs Serveis del Lloc Web poden fer necessari que l’usuari hagi de descarregar en el seu equip aplicacions informàtiques. Això es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, sense que pugui
exigir-se a CIRO SPORT responsabilitat derivada d’aquestes accions.

Carret de compra0
No hi ha productes en el carret!
Continuar amb la compra