INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa el Reglament General de protecció de dades de la UE, se l'informa sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per CIRO SPORT S.L. i totes les seves marques.

1.- TERMES aplicables a la protecció de dades

CIRO SPORT S.L. compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Clients amb la legislació vigent a Espanya i a la Unió Europea. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

2.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

El responsable és la societat CIRO SPORT S.L., amb NIF: B-599404973 i adreça social situada a la localitat de Mollet del Valls (Barcelona), Carrer Congost nº 16, Polígon Industrial Can Magarola.
Per a qualsevol consulta o exercici sobre els seus drets, pot dirigir-se a CIRO SPORT tant per correu postal a l'adreça de l'empresa dalt exposada, com per correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@inverseteams.com o mitjançant el nostre servei telefònic i / o fax de atenció al client:

Telèfon Atenció al Client:
Des de l'estranger: 00 34 935 795 021
Des d'Espanya: 935.795.021
Fax:
Des de l'estranger: 00 34 935 937 344
Des d'Espanya: 935.937.344

3.- ¿AMB QUINA FINALITATS PODEM TRACTAR LES DADES?

3.1: Complir amb la relació contractual establerta per les parts. Dins d'aquesta finalitat s'engloben les activitats imprescindibles, necessàries i inherents per donar compliment als contractes de compra per part dels clients del material esportiu ofert a través del web www.inverseteams.com, el que inclou:

a) Gestionar les compres de material i els seus enviaments.
b) L'emissió de factures.
c) La gestió de canvis i / o devolucions de material.
c) La tramesa d'informació sol·licitada de forma expressa pel client en relació amb les seves compres.

3.2: Usuaris Pàgina Web. Contactar amb els Usuaris de la pàgina web https://www.inverseteams.com en funció del context i la finalitat per a la qual, en cada cas, l'Usuari hagi facilitat les seves dades.

Dins d'aquesta finalitat s'engloben les següents possibilitats:

a) Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
b) Dur a terme, si escau, la prestació contractada per l'usuari, la seva facturació i cobrament.
c) Gestionar i controlar la cartera de clients de compra online.
d) Gestionar, si escau, la participació de l'usuari en els jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos disponibles al Lloc Web.
e) Gestionar, si escau, el procés de registre de l'usuari en el lloc web.

4.- A QUI COMUNIQUEM LES DADES?

No cedim les seves dades personals a tercers, excepte per a omplir els lliuraments de compra de material a través d'empreses de transport. Aquestes empreses també observen la normativa vigent en protecció de dades.

5.- PER QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació contractual amb el client i amb posterioritat a aquesta, per un termini màxim de 5 anys, si hagués prestat el seu consentiment. Finalitzada la relació contractual (o, si s'escau, transcorregut el termini de 5 anys), les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals , el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

6.- Quins són els seus DRETS?

La normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que podem resumir en els següents:

Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
Dret a la limitació del tractament: Que les seves dades siguin tractades als efectes únics i específics per als quals els hagi facilitat.
Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
Dret d'oposició i revocació de consentiment: Sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials, encara que anteriorment hagués prestat el seu consentiment per a això, o hagués sol·licitat dit enviament de forma expressa.

Per a qualsevol consulta o exercici sobre els seus drets, pot dirigir-se a nosaltres a través del correu electrònic protecciondedatos@inverseteams.com, per correu ordinari i / o telèfon a la seu de la nostra empresa les dades consten en el punt X.
Així mateix a la nostra pàgina web https://www.inverseteams.com pot trobar tota la informació 

Close

Ciro Sport s.l
Pol. Ind. Can magarola C.Congost 16, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Telf: +34 935 795 021

Menú principal